GDPR Policy

GDPR-banner-Reak-1200x389

GDPR Policy

Genom att ansöka om att bli återförsäljare / kreditkund hos oss samtycker du till att vi lagrar viss persondata om dig.

Vi skyddar dina personuppgifter!

Vårt mål är att skapa en så bra service som möjligt för våra återförsäljare. Vi behöver därför vissa personuppgifter kring våra kontaktpersoner. Bland annat för att kunna hantera kundtjänstärenden, skapa order och fakturor, hantera och följa upp våra säljsamtal, göra offerter eller tillhandahålla digitala tjänster såsom chat eller vår hemsida.


Vi samlar in och hanterar följande uppgifter
Namn på våra kontaktpersoner
Kontaktpersoners arbetsadress
Kontaktpersonerns arbetstelefonnummer
Kontaktpersoners E-postadress
Personnummer endast i fall vår kund ej har bolag som är en juridisk person
Uppgifter om köp & historik
Information om avtal, sammarbetsform, köphistorik, orderunderlag etc
Uppgifter från interaktion med våra säljare och kundtjänst, såsom mailkorrespondens, offerter och mötesanteckningar samt liknande information som krävs för att kunna hantera våra åtaganden mot våra återförsäljare

Så använder vi dina uppgifter
Kunder (vid ej bolag som är juridisk person) & Kontaktpersoner
Vi samlar in personuppgifter kring våra kontaktpersoner för att kunna erbjuda en smidig och välfungerande service till våra kunder, för att kunna leverera fullgod service och för att kunna förse dig som kund med relevant information. Uppgifterna används även för att kunna fakturera, erbjuda weborder, registrera order och leveranser samt för att förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger till grund för interna marknads- och kundanalyser samt statistik och metodutveckling.

Leverantörer och samarbetspartners
Vi samlar in personuppgifter kring våra kontaktpersoner för att kunna förse partners med relevant information, förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger även till grund för intern statistik och metodutveckling.

Så länge sparar vi dina uppgifter
Vi sparar inte personuppgifter längre än det finns behov för att spara dem för det  användningsområde som de är insamlade för. Vid avslutat samarbete då inga transaktioner är öppna eller insamlat användningsområde inte nyttjats på ett år raderas uppgifterna. Uppgifter som av juridiska skäl behöver lagras kan komma att sparas längre.

Så skyddar vi dina uppgifter
Vi säkerställer att behandlingen av dina uppgifter sker enligt gällande lag. Informationen hanteras uteslutande på säkra serverar hos oss eller hos avtalsbiträde där avtal för säker hantering av uppgifterna finns. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal. Vi lämnar inte vidare eller säljer personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan komma att lämnas ut endast för att följa gällande lagkrav eller eventuella krav från myndigheter.

Dina rättigheter
Den nya lagen innebär att du har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa ett registerutdrag över de personuppgifter vi sparat om dig. Om du har fler frågor kring GDPR eller vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta kundtjänst på +46 40 53 84 00 eller info@bntscandinavia.com 

Konto