Allmänna Försäljningsvillkor

kundersager

Allmänna Försäljningsvillkor för B.N.T Scandinavia AB 


Allmänt

1.1 Dessa försäljningsvillkor reglerar avtalet mellan B.N.T Scandinavia AB ("B.N.T") och dess kunder för alla produkter och tjänster som tillhandahålls av företaget.

1.2 Genom att placera en beställning hos B.N.T Scandinavia AB godkänner kunden automatiskt dessa allmänna försäljningsvillkor.

1.3 Om kunden redan har ett separat avtal med B.N.T Scandinavia AB som reglerar de levererade produkterna och tjänsterna, ska detta specifika avtal ha företräde över dessa allmänna villkor.

Beställningar och Avtal

2.1 Kundens beställning anses vara ett bindande avtal när den bekräftas via digital orderbekräftelse av B.N.T Scandinavia AB.

2.2 Alla ändringar eller avvikelser från beställningen kräver skriftligt godkännande från B.N.T Scandinavia AB.

2.3 Äganderättsförbehåll: Äganderätten till leveranser från B.N.T Scandinavia AB förblir B.N.T:s egendom till dess att full betalning erlagts.

Priser och Betalning

3.1 Samtliga priser är inklusive miljöavgifter men exklusive mervärdesskatt. För större kvantiteter kan på begäran lämnas specialoffert.

3.2 Priserna för produkter och tjänster anges i valutorna SEK, DKK, NOK, EUR eller USD i offerten, orderbekräftelsen eller på webbplatsen. Kunden är betalningsskyldig i angiven valuta.

3.3 Betalning ska ske enligt de villkor som anges i fakturan eller på annat sätt avtalats mellan parterna. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta.

3.4 Offerter är giltiga under 30 dagar från offertdatum, om inget annat överenskommits.

Leverans

4.1 Leveranstiden för produkter anges i orderbekräftelsen och följer företagets policy och tillgänglighet på lagret.

4.2 Vid förseningar i leveransen meddelar B.N.T Scandinavia AB kunden så snart som möjligt och erbjuder om möjligt alternativa lösningar.

Returer och Reklamationer

5.1 Kunden har rätt att returnera defekta eller felaktiga produkter enligt gällande lagar och villkor. Eventuella reklamationer ska ske inom 8 dagar efter varans mottagande. Returer på grund av fel beställning får ske först efter vårt godkännande mot betald returfrakt av kund. Vid retur av varor ska alltid fakturakopia bifogas. Returer av beställningsvaror godkänns ej. Om kund återsänder ej godkända garantiärenden debiteras returfrakt av B.N.T Scandinavia AB

5.2 Vid garantiärenden av elektronikprodukter såsom Texas Instruments, Fellowes och KOBRA skall kund alltid först ta kontakt med kundtjänst för att öppna ett separat garantiärende och följa de angivna instruktionerna. Vid garantiärenden med utbyte av Texas Instruments produkter betalar kunden returfrakt till B.N.T och B.N.T betalar fraktkostnaden av utskick av ny produkt.

5.3 Retur av varor ska ske enligt företagets returpolicy och instruktioner.

Ansvarsbegränsning

6.1 B.N.T Scandinavia AB frånsäger sig ansvar för indirekta skador eller förluster som uppstår till följd av produkternas användning.

6.2 Företaget ansvarar inte för fel eller skador orsakade av kundens felaktiga användning av produkterna.


Övriga Villkor

7.1 Följande villkor gäller om inte annat överenskommits:

7.2 Betalningsvillkor: 30 dagar netto från fakturadatum efter godkänd kreditprövning.

7.3 Leveransvillkor: Order över i normalfallet 4.500 SEK netto levereras fraktfritt. Vid order understigande detta belopp debiteras fraktkostnaden. Ordervärdesgränsen kan justeras av B.N.T beroende på kundens leveransadress. Kunden erlägger extra kostnader för frakt med express.

7.4 Beställningsvaror: För beställningsvaror debiteras en fraktkostnad. Inga fraktfrihetsavtal gäller för beställningsvaror. För säkerhetspåsar, blixtlåspåsar och packsedelskuvert med specialtryck lämnar vi gärna en specialoffert.

Personuppgifter och Sekretess

8.1 Kunden samtycker till att B.N.T Scandinavia AB behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets GDPR policy. Läs mer om företagets GDPR policy här.

8.2 Företaget vidtar lämpliga åtgärder för att skydda kundens personuppgifter och upprätthålla sekretessen.

Tillämplig Lag och Tvistelösning

9.1 Dessa försäljningsvillkor tolkas enligt svensk lag.

9.2 Tvister mellan parterna ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om en tvist inte kan lösas genom förhandlingar ska den avgöras i enlighet med svensk lag och företagets val av domstol eller skiljenämnd.

Konto